ลงทุน ทองคำ ในรูปแบบเงินฝากธนาคาร

การออม ลงทุน ทองคำ ในรูปแบบเงินฝากธนาคาร อีกรูปแบบหนึ่งคือการออมทอง ซึ่งเหมือนกับฝากเงินกับธนาคาร แต่ได้เงินกับดอกเบี้ยเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่นี้เป็นการนำเงินเข้าบัญชีฝากแต่แทนที่จะได้เงินก็จะได้เป็นทองคำ

โปรแกรมออมทองจะช่วยบริหารการออมโดยนำเงินไปเฉลี่ยและทยอยซื้อทองให้อย่างสม่ำเสมอทุกวัน บริษัท จะนำเงินตามจำนวนที่ลูกค้าแจ้งและชำระไว้ (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)

ไปหารเฉลี่ย เป็นเงินออมต่อวัน และซื้อทองคำให้ทุกวันทำการ

ลงทุน ทองคำ ในรูปแบบเงินฝากธนาคาร

เช่น เงินออมต่อเดือนคือ 1,000 บาท หากใน 1 เดือนมี 20 วันทำการ จะได้เงินออมต่อวัน = 1,000 บาท 20วันทำการ = วันละ 50 บาท นั่นคือ บริษัท จะซื้อทองทุกวันทำการ ด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กัน วันละ 50 บาท

โดยใช้ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เวลา 16:00 น. ของทุกวันและทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน ทางบริษัท จะแจ้งสถานะการออมของเดือนนั้นๆ ทาง e-mail พร้อมใบเสร็จรับเงิน

อย่างไรก็ดี แนะนำว่าโปรแกรมออมทองของบริษัท ออสสิริสมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนการออมได้อย่างไม่มีเงื่อนไขระยะเวลาการออมขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเอง

นอกจากนี้สามารถเพิ่มหรือลดการออมได้ แต่ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่กำหนดคือ 1,000 บาท ขณะเดียวกันข้อดีก็คือ เมื่อออมไปแล้วสักพักหากต้องการทองก็สามารถแจ้งขอรับได้โดยส่งแบบคำขอรับทองคำล่วงหน้า 2 วัน เขาก็จะดำเนินการให้สะดวกรวดเร็ว

วิธีนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ดี และเป็นรูปแบบใหม่ๆที่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถสะสมทองเก็บไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่

ที่สำคัญไม่มีความเสี่ยง เก็บสะสมไปเรื่อยๆ มันจะมีมูลค่าเพิ่มตลอดเวลา และสามารถเก็บได้ในระยะยาว ไม่เกิดการสูญหายหากเก็บไว้เอง เพราะหากวันดีคืนดีหายเข้ากลีบเมฆไปพร้อมกับทองของเราก็จะลำบาก

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่