แร่ทองคำ เกิดได้อย่างไร มีที่ไหนบ้าง

แร่ทองคำ อย่างไรก็ดี หลายต่อหลายคนอาจสงสัยว่า แร่ทองคำเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วทำไมเจ้าแร่ชนินี้มันช่างมีค่ามีราคามากมาย ทั้งนี้จากข้อมูลอ้างอิงของกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญใต้ภาคพื้นดินได้มีการแบ่งการเกิดของแร่ทองคำออกเป็น 2 แบบตามลักษณะที่พบในธรรมชาติดังนี้ เริ่มจากแบบปฐมภูมิ

กระบวนการทางธรณีวิทยา มีการผสมทางธรรมชาติจากน้ำแร่ร้อน ผสมผสานกับสารละลายพวกซิลก้า ทำให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคำในหินต่าง ๆ เช่น หินอัคนี หินชั้น และหินแปร มีการพบการฝังตัวของแร่ทองคำในหิน หรือสายแร่ที่แทรกอยู่ในหิน ซึ่งส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แหล่งแร่คำแบบนี้จะมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ก็ต่อเมื่อมีทองคำมากกว่า 3 รัม

แร่ทองคำ

ส่วนแบบที่สอง แบบทุติยภูมิ หรือลานแร่ คือการที่หินที่มีแร่ทองคำแบบปฐมภูมิได้การสึกกร่อน และถูกน้ำพัดพาไปสะสมตัวในที่แห่งใหม่เช่น ตามเชิงเขา ลำห้วย หรือในตะกอนกรวดทรายในลำน้ำ

เมื่อทราบที่มาที่ไปกว่าจะก่อกำเนิดเกิดเป็นทองคำแล้ว กรมทรัพยากรธรณี ชี้ให้เห็นแหล่งแร่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่เรียกว่า แหล่งแร่ทองคำปฐมภูมิในไทย เช่น แหล่งโต๊ะโมะ จังหวัดนราธิวาสทางภาคใต้ แหล่งเขาสามสิบ จังหวัดสระแก้ว

ส่วนแหล่งแร่ทองคำทุติยภูมิในไทย เช่น แหล่งบ้านป่าร้อน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยมีการค้นพบเมื่อประมาณ 60-70ปีมาแล้ว แหล่งแร่ทองคำที่สำคัญที่สุด คือแหล่งแร่ที่ป่าร้อนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชาวบ้านที่นี่ทำการหาทองโดยวิธีการร่อนเป็นเวลาหลายปีจนปริมาณลดลง

สำรวจพบแร่ทองคำกระจายอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด ยกเว้นพื้นที่ส่วนที่เป็นที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ทองคำ คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 79 และสัญลักษณ์ AU ทองคำเป็นธาตุโลหะทรานซิซันสีเหลืองทองมันวาวเนื้ออ่อนนุ่ม สามารถยึดและดีเป็นแผ่นได้ทองคำไม่ทำปฏิกิริยาสารเคมีส่วนใหญ่

และเหลือเชื่อว่าทองคำจะใช้เป็นทุนสำรองทางการเงินของหลายประเทศ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับ งานทันตกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทองคำบริสุทธิ์ จะไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่าย จึงทนต่อการผุกร่อน และไม่เกิดสนิมกับอากาศแต่มีปฏิกิริยากับคลอรีน ฟลูออรีน น้ำประสานทองคุณสมบัติเหล่านี้ประกอบกับลักษณะภายนอกที่เป็นประกาย

จึงทำให้ ทองคำเป็นที่หมายปอง ของมนุษย์มาเป็นเวลานับพันปีโดยนำมาตีมูลค่าสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับ วงการเครื่องประดับ

ทั้งนี้ทองคำได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในวงการเครื่องประดับทองคำ เพราะเป็นโลหะมีค่าชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติพื้นฐานที่โดดเด่น และเป็นที่ต้องการเหนือบรรดาโลหะมีค่าทุกชนิดในโลก

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่