สุวรรณแหล่งแร่ทองคำของแผ่นดิน

สุวรรณแหล่งแร่ทองคำของแผ่นดิน ใช้ว่า ทองคำจะถูกค้นพบที่ต่างประเทศเท่านั้นประเทศไทย ของเราก็เป็นแหล่งแร่ทองคำสำคคัญเช่นกันเนื่องมาจากความเป็นจริงของธรรมชาติตามหลักฐานที่กรมทรัพกรธรณีอยู่ ซึ่งล้วนแต่มีการร่อนหาทองคำกันมาแต่โบราณ

ความผูกพันกันระหว่างโลหะ ทองคำกับคนไทย นั้นมีมายาวนาน อาจย้อนไปถึงสมัยอาณาจักรเชียงแสนเพราะมีหลักฐานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำ

สุวรรณแหล่งแร่ทองคำของแผ่นดิน

ซึ่งมีศิลปะแบบเชียงแสนปรากฏอยู่จากนั้นเมื่อไทยได้รับระบบสมมติเทวราชของขอม มาให้เป็นสถานที่บันบริหารสูงสุดของประเทศสูงสุดของประเทศ ทองคคำถูกนำมาใช้ ในการทำเครื่องราชกกุธภัณฆ์และเครื่องชูปโภคทั้งหลาย

ความมั่งคั่งในทองคำของไทยในอดีตอาจพิจารณาได้จากการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับชาวต่างชาติ เช่น พระราชสาส์นนั้นเป็นการเขียน ลงบนแผ่นทองคำที่เรียกว่าพระสุพรรณบัฏ และเครื่องราชบรรณาการต่าง ก็ยังนิยมใช้ทองคำด้วย สิ่งเหล่านี้ด้วย

แสดงถึงการมีทองคำอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเชื่อกันว่าที่มาของทองคคำเหล่านี้ คือแหล่งทองที่เป็นเกล็ดปนอยู่ในทรายซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามลำธารของภาคเหนือและภาคอีสานตอนเหนือ

ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเครื่องทองคำที่ควรกล่าวถึง เป็นเครื่องประดับสำหรับเกียรติยศซึ่งปรากฏในหลักฐานเอกสารต้นตำนานตรานพรัตน์ เมื่อพระมหากษัตริย์บรมราชภิเษกเสร็จประทับพระที่นั่งภัทรบิฐพราหมณ์ย่อมถวายพระสังวาลย์นพรัตน์นั้นสวยทรงก่อนจวบจนกระทั่งถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พศ. 2325 เป็นต้นมา

ในรัชกาลที่ 4 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การขุดทองลดน้อยลง จนต้องหาซื้อนำเข้าจากต่างประเทศการใช้ทองคำมีปรากฏในพระราชนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งได้กล่าวว่า การทำเงินตราสยาม เป็นเหรียญเงินและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ ทำเหรียญทองคำ ด้วยเช่นกัน

โดยทั่วไปแล้วมักจะพบแร่ทองคำอยู่ในหินอัคนีชนิดเบสมากกว่าชนิดกรม แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าทองอยู่ในหินชั้นและในกระบวนการของหินชั้น พบว่าหินทรายจะมีปริมาณทองมากกว่าหินชนิดอื่นๆ ส่วนในแหล่งแร่จะพบว่า

แร่ทองจะอยู่กับแร่เงิน ทองแดง และโคบอลด์ ปริมาณที่พบทองในสถานที่ต่างๆ เช่น ทอง 1 กรัมต่อหินหรือดิน 300 เมตริกตัน

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่