แร่ทองคำ. เกิดได้อย่างไร

อย่างไรก็ดี แร่ทองคำ. เกิดได้อย่างไร หลายต่อหลายคนอาจจะสงสัยว่า แร่ทองคำเกิดขึ้นได้อย่างไร

แล้วทำไมเจ้า แร่ทองคำ. ชนิดนี้มันช่างมีค่ามีราคามากมายเช่นนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลอ้างอิงของกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญใต้ภาคพื้นดินได้มีการแบ่งการเกิดของแร่ทองคำออกเป็น 2 แบบ ตามลักษณะที่พบในธรรมชาติดังนี้ เริ่มจากแบบปฐมภูมิ คือ

แร่ทองคำ.

กระบวนการทางธรณีวิทยา มีการผสมทางธรรมชาติจากน้ำแร่ร้อน ผสมผสานกับสารละลายพวกซิลิก้า ทำให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคำในหินต่าง ๆ เช่น หินอัคนี หินชั้น และหินแปร มีการพบการฝังตัวของแร่ทองคำในหิน หรือสายแร่ที่แทรกอยู่ในหิน ซึ่งส่วฝนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

เมื่อทราบที่มาที่ไปกว่าจะก่อกำเนิดเกิดเป็นทองคำแล้ว กรมทรัพยากรธรณี ชี้ให้เห็นแหล่งแร่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่เรียกว่า แหล่งแร่ทองคำปฐมภูมิในไทย เช่น แหล่งโต๊ะโมะ

สำหรับแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยมีการค้นพบเมื่อประมาณ 60-70ปีมาแล้ว แหล่งแร่ทองคำที่สำคัญที่สุด คือแหล่งแร่ที่ป่าร้อนจังหวัดประจวบคีนรีขันธ์ ซึ่งชาวบ้านที่นี่ทำการหาทองโดยวิธีการร่อนเป็นเวลาหลายปีจนปริมาณลดลง

However, how does the gold ore happen? Many people may wonder. How does gold ore occur?
And why is this kind of mineral worth it? Based on reference data from the Department of Mineral Resources As a specialist under the ground, the birth of gold ore is divided into 2 types according to the nature found in nature: Starting from the primary form is
Geological processes There is a natural mix of hot mineral water.

Combined with silica solutions Causing the accumulation of gold ore in various rocks such as igneous rocks, strata and metamorphic rocks. Found the embedded gold ore in the rock Or the ore that is inserted in the stone Which the big rain will not see with the naked eye
When knowing where to go, it will be born into gold.

Department of Mineral Resources Point out the current mineral resources that are known as the primary source of gold in Thailand, such as the table source.
For gold ore sources in Thailand, it has been found about 60-70 years ago The most important source of gold Is a mineral source in the tropical forest of Prachuap Khiri Khan Province Which villagers here find gold by gliding for many years until the amount decreases

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่