ความหมายของ แฟรนไชส์

คำว่า “แฟรนไชส์”ที่แท้จริงก็คือ

แฟรนไชส์

การต้องทำระบบธุรกิจถูกต้องตามขั้นตอนแม้ว่าคุณอาจจะเยี่ยมยอดในการทำธุรกิจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ในการทำ แฟรนไชส์

แฟรนไชส์ เป็นวิธีการกระจายสินค้าที่ต่างจากที่คนส่วนมากใช้ และเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบของตัวมันเองที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การเริ่มทำแฟรนไชส์จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมาย นักบัญชี ผู้วางกลยุทธ์และผู้ชำนาญ การด้านการขาย การดำเนินงาน และการตลาด 

เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน และเป็นหมวดหมู่ขึ้น จึงได้แยกหัวข้อคำศัพท์ออกมา เพราะมีอยู่หลายคำที่น่าสนใจและจำเป็นจะต้องรู้ ถ้าหากคิดจะเข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆ เพราะบางคนยังไม่รู้ว่า คนให้สิทธิแฟรนไชส์หรือผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ รวมไปถึงบรรดาค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายนั้นเขาเรียกว่าอะไรกันแน่ เสียก่อน

การที่เจ้าของสิทธิ (Franchisor) ตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ (Franchisee) ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้า การบริหาร และระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาขึ้น ผู้รับสิทธิจะต้องดำเนินธุรกิจตามรูปแบบและระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของสิทธิ

Having the right business systems step by step Although you may be great in doing business, it does not mean that you will be successful in franchising.

Franchising is a method of distributing products that are different from what most people use. And is a business of its own type that requires specialized professionals To start a franchise,

it is important to have a specialist to help. Especially lawyers, accountants, strategists and experts. Sales, operations, and marketing

In order to be able to see the picture clearly And is a category made up Therefore separated the vocabulary topics Because there are many interesting and necessary words to know If really

thinking of going into a franchise business Because some people still don’t know that Who gives franchise rights or franchisees Including all fees To pay, what is it called first?

The Franchisor agrees to allow the Franchisee to operate its business under the trade name, management, and business system of the rights owner. Which is a developer The right holder must

operate the business according to the business model and system of the rights owner. And pay compensation to rights owners

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่