แฟรนไชส์ โจ๊กแต้จิ๋ว

ประวัติการก่อตั้งแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ โจ๊กแต้จิ๋ว ใน พ.ศ. 2539  ผู้บริหารโจ๊กแต้จิ๋วในวันนั้นได้เข้าร่วมนโยบายของรัฐบาลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์ โจ๊กแต้จิ๋ว

ที่สนับสนุนความรู้ให้แก่ธุรกิจในการจัดการอย่างเป็นระบบ    คือ โครงการพัฒนาแฟรนไชส์ นับตั้งแต่วันนั้น การดำเนินการต่างๆมีทิศทางมากยิ่งขึ้น  เพราะสามารถนำมาดำเนินการอย่างเป็นระบบจนกระทั่งเกิดแฟรนไชส์อาชีพภายใต้แบรนด์ แฟรนไชส์ โจ๊กแต้จิ๋ว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตจากสินค้าเกษตรได้ตั้งแต่ระดับรากหญ้า   สร้างอาชีพทั่วประเทศ  ไม่ต่ำกว่า300 หลังคาเรือน  นับเป็นความภูมิใจในอาชีพที่สร้างขึ้นมาและสามารถต่อยอดได้ก่อให้เกิดความสุขกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของแฟรนไชส์ดีมีคุณภาพต้องมีความพร้อมครบวงจร ทั้งมาตรฐานของตัวแฟรนไชส์เอง ทำเลการขายที่เหมาะกับสินค้าที่เราขาย และที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือตัวผู้ประกอบการเอง คือต้องมีความอยากประสบความสำเร็จ

อยากขายโจ๊กที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคมีความอดทน มีใจที่อยากให้บริการแก่ผู้ซื้อ เพราะคนขายที่มีคุณภาพย่อมรักษามาตรฐานแฟรนไชส์และเติมเต็มในส่วนความสะอาดการบริการที่ประทับใจ ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดผลเป็นสาขาโจ๊กแต้จิ๋วที่มีคุณภาพสร้างผลกำไรให้เห็นผลอย่างที่มุ่งหวังไว้ก่อนตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์โจ๊กแต้จิ๋วอย่างแน่นอน

History of establishing the Chaozhou Jao Franchise franchise in 1996. The Jao Chew Executive of that day joined the government policy with the Department of Business Development. Ministry of Commerce

That supports knowledge for businesses to manage systematically is the franchise development project Since that day Various operations have more directions Because it can be implemented systematically until a career franchise under the franchise brand Chaozhou porridge

Since 2009, which can promote honest work from agricultural products at the grassroots level Create a career nationwide Not less than 300 homes. It is a pride in the profession created and able to create happiness for entrepreneurs and consumers.

The elements of a good quality franchise must be complete. Both the standard of the franchise itself Sales locations that are suitable for the products we sell. And another important part is the entrepreneurs themselves Meaning that there is a desire to be successful

Would like to sell quality porridge to consumers with patience Have a heart that wants to provide services to buyers Because quality sellers naturally maintain franchise standards and fulfill the cleanliness, impressive service Certainly, this will be a successful Chaozhou Jaochao branch that will make profits for you to achieve your desired results before deciding to select the Chaozhou Joke franchise.

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่