แฟรนไซส์ เครื่องดื่ม อาโก

อีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ประเภท เครื่องดื่มอาโก (Argo Coffee & Tea) หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอยู่ในกลุ่ม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย

 เครื่องดื่มอาโก

เจ้าของธุรกิจ คือ คุณเพ็ญพิมล ทองคำ อดีตพนักงานประจำสายการตลาด ประสบการณ์ 15 ปี หันมาเปิดร้านกาแฟที่จตุจักร สะสมประสบการณ์เป็นเวลา 5 ปี มีการอ่านพฤติกรรมลูกค้า และวิเคราะห์ตลาดจนพบช่องว่างของธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟ คือ วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงเครื่องดื่มกาแฟ ส่วนมากใช้วัตถุดิบที่เป็นกาแฟแท้อยู่เพียง 30% นี่ถือเป็นจุดอ่อนของธุรกิจกาแฟ

ตนจึงได้นำจุดอ่อนนี้มาสร้างเป็นจุดแข็งให้กับ อาโก โดยใช้วัตถุดิบกาแฟแท้ 100% ทำให้เครื่องดื่มกาแฟของ อาโก มีรสชาติกลมกล่อม หอมอร่อย ถูกใจผู้บริโภคมากกว่า นอกจากนี้ยังนำถุงกระดาษมาปรับใช้ในลักษณะกาแฟโบราณ ขายในราคา 25 บาท ในระยะเวลาไม่นานมีลูกค้าให้ความสนใจจำนวนมากจึงพัฒนาสู่รูปแบบแฟรนไชส์ เครื่องดื่มอาโก

Another Argo Coffee & Tea franchise business, one of the franchises that have been certified by Department of Business Development Ministry of Commerce And belong to a group Franchise building career Low income people

The owner of the business is Phen Phimonthon, Adip, a 15-year-old marketing staff who turned to open a coffee shop in Chatuchak. Accumulate experience for 5 years. Read customer behavior. And analyze the market until there is a gap in the coffee beverage business, which is the raw material used to make coffee drinks Most use only raw coffee. Only 30% is considered a weakness in the coffee business.

He therefore brought this weakness to create a strength for Akko by using 100% pure coffee raw materials, making Akko’s coffee drink with a mellow flavor, fragrant, delicious, pleasing to consumers. In addition, paper bags are also adapted for use in traditional coffee for sale at a price of 25 baht. In a short period of time, a large amount of customers are interested, therefore developing into a franchise model.

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่