แฟรนไชส์ผัดไทชาววังตะวันดา

ยิ่งกว่าความลับคือเจ้าของแบรนด์ ผัดไทชาววังตะวันดา มีวิธีคิดที่น่าทึ่ง ทั้งในเรื่องการทำธุรกิจที่มองข้ามการหากำไรจากเงินค่าแฟรนไชส์ และมุมมองการทำงานที่ไม่ยอมให้ถูกงานทำ..ที่สำคัญคือการใช้ระบบเป็นตัวนำธุรกิจ เพื่อให้ทำงานง่ายที่สุด !!อยากสบาย ไม่อยากเหนื่อย อยากเที่ยวอยากมีเวลา” ต้อง ตะวันดาเท่านั้น…ทุกวันนี้ร้านผัดไทชาววังตะวันดา มี กว่า50สาขา ทั่วประเทศ

ผัดไทชาววังตะวันดา

คุณสุภาดามีเหตุผลว่าเธอจำเป็นต้องเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผ่านกระบวนการอบรมและทำงานจริง ก่อนที่จะส่งต่อร้านให้กับแฟรนไชซี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา”ถ้าเรายังยืนไม่ได้ จะไม่สามารถประคองคนอื่นให้ลุกได้ ถ้าไม่มีระบบเราก็พัง จึงต้องต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง ถ้าทำไม่ได้ ไม่รู้ปัญหาอยู่ตรงไหน ร่วงแน่ คนที่ขายแฟรนไชส์แล้วไปไม่รอดเพราะเขาคิดเรื่องเงินก่อน โดยพื้นฐานหรือเป้าหมายไม่แน่น เจ้าของไปต่อไม่ได้ ลูกค้าที่ซื้อไปก็ตายด้วย”และการ” ทำงานอย่างไรไม่ต้องถูกงานทำ”….หลังจากศึกษาระบบแฟรนไชส์และรูปแบบธุรกิจจนมั่นใจ คุณสุภาดาจึงได้ตัดสินใจขายแฟรนไชส์ ผัดไทชาววังตะวันดา ให้กับลูกค้าที่สนใจ

More than a secret is the brand owner. Pad Thai, the palace people, Tawanda Has an amazing way of thinking Both in the matter of doing business that overlooks the profitability of the franchise And the perspective of working that does not allow the job to do .. the important thing is to use the system as a business leader For the easiest work !! want to be comfortable and not tired Want to travel, want to have time. “Must Tawan Da only … Nowadays, Phat Thai restaurant, Tawan Palace, has more than 50 branches nationwide.

Ms Supada has reason that she needs to learn all the problems. Through the training process and real work Before forwarding the shop to the franchise In order to prevent further problems. “If we cannot stand Will not be able to support others If there is no system, we will break down. Therefore have to learn by yourself if you can’t do it without knowing where the problem is going to fall Basically or the target is not tight The owner can’t go on. The customers who buy will die too. “And how to” do not have to be employed “…. After studying the franchise system and business model until confident Khun Supada decided to sell the franchise. Pad Thai, the palace people, Tawanda To interested customers

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่