แฟรนไชส์ Family Mart

แฟมิลี่มาร์ท ปัจจุบันบริหารกิจการโดยบริษัท เจเปนแฟมิลี่มาร์ท  แฟมิลี่มาร์ทเข้าสู่เมืองไทยเมื่อปี 2535   ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและดำเนินกิจการระบบแฟรนไชส์

แฟมิลี่มาร์ท

แฟมิลี่มาร์ท ในเมืองไทย และเปิดสาขาในแหล่งชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้าในพื้นบ้านนั้นๆ

ซึ่งนับจากการเปิดสาขาแรกเมื่อ 22ปีที่ผ่านมา จนปัจจุบันแฟมิลี่มาร์ท มีสาขาในประเทศไทย รวมแล้วทั้งสิ้น 1,110 นับรวมไปกับแฟมิลี่มาร์ทในเมืองไทยและทั่วโลกมากกว่า 20,000 สาขาใน9 ประเทศทั่วโลกและเปิดสาขาในแหล่งชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ

ปัจจุบันแฟมิลี่มาร์ท ในประเทศไทย เซ็นทรัล กรุ๊ป ได้เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจ เมื่อกันยายนปี 2555 และได้ก่อตั้ง บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

ขึ้นมาเพื่อบริหารธุรกิจ ในเวลาเพียง 2ปี สามารถบุกขยาย สาขา เปิดเพิ่ม ขึ้นจากเดิม 800 กว่าสาขา เปิดเพิ่มเป็น 1,100 สาขาในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมี นโยบายการขยาย สาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Family Mart is currently managed by the company. J Family Family Mart Family Mart entered Thailand in 1992 with the aim of developing and operating a franchise system.

FamilyMart in Thailand and open a branch in the community area In order to provide maximum convenience for customers in that areaWhich counted from the first branch

opened when 22 years ago Until now, Family Mart With branches in Thailand Total of 1,110, including

Family Mart in Thailand and around the world more than 20,000 branches in 9 countries around the world, and opening

branches in communities to provide maximum convenience to customers in that area.

Currently, FamilyMart in Thailand, Central Group has joined to invest in business. In September 2012 and established Central Family Mart Co., Ltd. to manage the business in just 2 years, able to expand

more than 800 branches, opening more than 1,100 branches today. there is also Extension policy Branches are continuously increasing.

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่