แฟรนไชส์ ดังดิ้นโดนัท (Dunkin’Donut)

ดังกิ้น โดนัท (Dunkin’Donut)ทำตลาดโดยเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นในช่วงอายุ 15 – 25 ปี โดยปัจจุบันมีสาขากว่า 140 แห่ง ครอบคลุม 34 จังหวัดทั่วประเทศ

ดังกิ้น โดนัท

โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศในภูมิเอเชียแฟซิฟิก ที่มีความโดดเด่นด้านยอดขาย และการขยายจำนวนสาขาดังกิ้นโดนัท อเมริกันแบรนด์ที่ทำตลาดมานานกว่า 57 ปี เริ่มต้นสาขาแรกที่ Quincy, Massachusetts USA เมื่อปี 1950 เข้าสู่เมืองไทยโดยการเปิดสาขาแรกที่สยามสแควร์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2524 ถือเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ดังกิ้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด

Dunkin’Donut is focusing on targeting teenagers aged 15-25 years, with more than 140 branches covering 34 provinces nationwide.

In which Thailand ranks number 1 in 5 countries in the Asia Pacific region. Which is outstanding in sales And the expansion of the Dunkin Donut Branch, an American brand that has been in the market for over 57 years. The first branch was started in Quincy, Massachusetts USA in 1950. Entering Thailand by opening the first branch in Siam Square.

On October 19, 1981 is considered the largest branch in Thailand. Under the operation of Dunkin Donut (Thailand) Company Limited

Since then, Dunkin’ Donuts has been America’s favorite everyday, all-day stop for donut, coffee and baked goods. It is a market leader in the regular/decaf coffee, iced coffee, hot flavored coffee, donut, bagels and muffin categories, and the largest coffee

donut and baked goods chain in the world. Dunkin’ Donuts has earned the No. 1 ranking for customer loyalty in the coffee category by Brand Keys for three years running. The company has more than stores/restaurants in 31 countries worldwide.

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่