แฟรนไชส์ ผึ้งยิ้ม น้ำผึ้งมะนาว

น้ำผึ้งมะนาว แฟรนไชส์ผึ้งยิ้ม ” ผู้ที่ชื่ชอบในรสชาติของเครื่องดื่มน้ำผึ้งมะนาว จากความชอบกลายมาเป็นธุรกิจเริ่มขายจากหน้าร้านตักขายใส่แก้วธรรมดาๆ แต่กลับมีลูกค้าขอซื้อสูตร ขอซื้อแฟรนไชส์จำนวนมากจึงเริ่มพัฒนาธุรกิจสร้างแบรนด์อย่างจริงจังและเริ่มศึกษาข้อมูลเรื่องของระบบแฟรนไชส์ โดยเข้าอบรมกับกระทรวงพาณิชย์จนสามารถสร้างเป็นแบรนด์ ผึ้งยิ้ม มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังได้จดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ก่อตั้งระบบแฟรนไชส์อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับรูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ มี 3 รูปแบบ 1.ชุดเล็ก ราคา 12,000 บาท 2.ชุดกลาง ราคา 20,000 บาท 3.ชุดใหญ่ 22,900 บาท สิ่งที่จะได้รับ คือ อุปกรณ์พร้อมจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น เคาน์เตอร์ กระติกน้ำ แก้ว ฝา หลอด เป็นต้น

(จำนวนของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อ) และน้ำผึ้งมะนาว สามารถเปิดร้านได้ทันที เพียงแค่ผู้สนใจมีทำเลอย่างเดียว ระยะเวลาคืนทุนจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3 สัปดาห์

ในส่วนของการบริหารจัดการ แฟรนไชส์ผึ้งยิ้ม จะเข้าไปดูแลในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบหลัก น้ำผึ้งมะนาว

ผึ้งยิ้มจะเป็นผู้จัดส่งเองโดยตรง นั่นหมายถึงลูกค้าที่สั่งน้ำมาขายที่ร้านจะต้องได้กำไร 100 เปอร์เซ็น และจะมีการสุ่มตรวจมาตรฐาน ทุก 1 เดือน โดยจะตรวจ รสชาติ ความสะอาด เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า และภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผึ้งยิ้ม

แฟรนไชส์ผึ้งยิ้ม

Honey Lemon Honey Bee franchise “People who like the taste of honey lemon drink From liking to becoming a business, starting to sell from the front of the shop, scoop into plain glass But instead have customers requesting to buy the formula Request to buy a large number of franchises, therefore began to develop the branding business seriously and began to study the information about the franchise system By training with the Ministry of Commerce to be able to create a brand of bees smiling until today Including copyright registration trademark To build brand credibility Established a full franchise system

For the franchise investment model, there are 3 forms: 1. Small set price 12,000 baht 2. Medium set price 20,000 baht 3. Large set 22,900 baht What will be the device ready to sell whether it is a glass thermos counter Cap, tube etc.

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่