แฟรนไชส์ ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว

ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว เป็นธุรกิจทางด้านอาหารประเภทเส้นบะหมี่ โดยการจำหน่ายแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจร่วมกับบริษัท โดยเราเน้นด้านคุณภาพของอาหารต้องอร่อย สะอาด และได้มาตรฐาน เพื่อให้แฟรนไชส์ และผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้เครื่องหมาย“ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว”

บริษัท ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยคุณพันธ์รบ กำลา ประธานกรรมการบริษัท ภายใต้ชื่อชายสี่ บะหมี่เกี๊ยวและเป็นการเริ่มต้นของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ด้วย ในช่วงแรกบริษัททำการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวให้กับแฟรนไชส์เท่านั้น

เมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งจึง ได้มีแนวคิดในการสร้างมาตรฐานให้กับแฟรนไชส์ และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับแฟรนไชส์อีกทั้งต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค บริษัทชายสี่ บะหมี่เกี๊ยวจำกัด จึงได้เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายชายสี่ เช่น เมนูข้าวหมูแดง ข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เย็นตาโฟ เป็นต้น

ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว

Male Four Noodles Dumplings is a food noodle business. By distributing franchises to those interested in investing in doing business with the company Which we emphasize on the quality of the food, must be tasty, clean and meet the standards To allow the franchise And consumers are confident in quality products Under the sign “Four Men Noodle Dumplings”

Chaisri Noodle Dumplings Company Limited was founded in 1994 by Khun Phanruk Kamla, the chairman of the company under the name of Chaima Noodle Dumpling and is the beginning of a franchise business as well. In the beginning, the company produced and sold only noodles and dumplings for the franchise.

When a certain time has elapsed Has the idea of creating standards for franchisees. And in order to increase the revenue for the franchise and also want to increase choices for consumers, Chaima Noodles, Co., Ltd. has added a product line Under the “Chai Si” sign, such as red pork rice, duck rice, Tom Yum Yen Ta Fo noodles, etc.

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่