แฟรนไชส์ ฟูจิอาหารญี่ปุ่น

แม้จะมีอาหารหลากหลายรูปแบบบุกรุกประเทศไทย แต่จนถึงวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอาหารญี่ปุ่นถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังคงได้รับความนิยมมากที่สุดในห้างสรรพสินค้าที่มีผลต่อการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องหากย้อนหลังไปประมาณ 10 ปีชื่อ แฟรนไชส์ ฟูจิ ห่วงโซ่อาหารญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยเดิมเปิดให้บริการกับคนญี่ปุ่นในประเทศไทยในเขตธนิยะ ต่อมาขยายเพื่อให้บริการแก่คนไทยซึ่งในช่วงแรกของการเปิดตัวก็ไม่สวยความงามเหมือนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ

ในปีแรกของการยอมรับธุรกิจคนไทยในยุคนั้นคิดว่าร้านอาหารนั้นยากและฟูจิก็แพงกว่าในสมัยก่อน ร้านอาหารญี่ปุ่นจะเปิดในโรงแรมแห่งเดียวและมีราคาสะสมเป็นเวลา 1 ปีในปีแรก ด้วยยอดขายต่อเดือนเพียงพันบาท แต่หลังจากปรับรสชาติอาหารญี่ปุ่นที่ขายในร้านค้าฟูจิให้คนไทยมากขึ้นและเพิ่มเมนูใหม่ยอดขายของฟูจิต่อสาขาในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านบาทและมีเมนูให้เลือกมากกว่า 300 รายการ “คุณอำนาจ ทานาก้า ผู้อำนวยการ แฟรนไชส์ ฟูจิ กล่าว

There will be many different forms of food. But we know why Japanese people are the most popular in department stores. Products that have an effect on the continuous expansion of the store for about 10 years, named the Fuji franchise, the first Japanese food chain in Thailand that provides services to Japanese people in Thailand in Thaniya area later expanded to provide services to Thai people, which at the beginning of the launch, are not as beautiful as the path sprinkled with rose petals.

In the first year of accepting business, Thais in those days thought that the restaurant was difficult and Fuji was more expensive than in the past. Japanese restaurants will open in one hotel and have a cumulative price for

1 year in the first year, with monthly sales of just a thousand baht. But after adjusting the taste of Japanese food sold in Fuji stores to more Thais and adding new menus, Fuji’s current sales per branch are around 2-3 million baht and there are more than 300 menus to choose from. “Khun Amnatthana Sega, director of the Japanese restaurant Fuji

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น