แฟรนไชส์ซุปเปอร์ วี8 เฟรนฟรายส์ราดชีส

แฟรนไชส์ซุปเปอร์ วี8 ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อเป็นแฟรนไชส์ธุรกิจเบเกอรี่ที่มีศักยภาพและลงทุนในภายหลังในการเข้าซื้อกิจการร้านเบเกอรี่นี้เพื่อการพัฒนาและการจัดการต่อไปจนกระทั่งเติบโตและขยายสาขามากกว่า 100 สาขา

บริษัท มุ่งเน้นการขยายธุรกิจขนมขบเคี้ยว (Snack) ในรูปแบบของแฟรนไชส์โดยมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของแฟรนไชส์เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของ บริษัท

ด้วย แฟรนไชส์ซุปเปอร์ วี8 จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อขยายธุรกิจ “Banana Fries Singapore” และของว่างเต็มรูปแบบอื่น ๆ พร้อมแฟรนไชส์ที่เป็นระบบและการดำเนินงานร้านสะดวกซื้อ

ที่สำคัญที่สุดคือสำนักงานใหญ่พร้อมที่จะจัดหาทำเลที่ดีการซื้อขายที่ดี เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของทุกสาขาที่จะขาย (เนื่องจากทำเลที่ดีในกรณีส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่สามารถรับสมัครและตำแหน่งที่ดีจริงๆเท่านั้นนั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการทำร้านขายดี)

แฟรนไชส์ซุปเปอร์ วี8

The Super V 8 Franchise was established in 2012 as a potential bakery business franchise and later invested in this bakery acquisition for further development and management until Grow and expand more than 100 branches

The company focuses on expanding the Snack business in the form of franchises, focusing on the success of the franchise is an important part of the company’s success

With the Super V8 franchise, it was created to expand the “Banana Fries Singapore” business and other full snacks with a systematic franchise and convenience store operations. The most important thing is that the head

office is ready to procure a good location, good trading. For the best results of every branch that is sold. (Due to the good location, in most cases, the

average person is not able to recruit and only really good positions, which is an important factor in selling a good store)

By selecting the best ingredients from various flour combined with cereals, the secret recipe ingredients With special decoration makes this banana

chips strange and crispy. That you have never experienced before As well as presenting in the new packaging, modern, creating good brand recognition

แหล่งรวบรวมข้อมูล : Google

สามารถติดตามเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น